You are here: Home NEWS တပ္စခန္းကို အျခားေနရာမေရႊ႕ေပးေနသေရြး ရြာသူ၊ သားမ်ား အိမ္ျပန္ရန္ အခက္ေတြ႔

တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္လင္းအုပ္စု မန္လန္းေက်း႐ြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေန တင္ျပျခင္း

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္လင္းေက်း႐ြာအုပ္စု မန္လန္းေက်း႐ြာတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLAတို႔ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ စတင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ား ရမ္းတမ္းပတ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၂ဦး ပြဲခ်င္းျပီး ေသဆုံး၊ ၁ဦး ဒဏ္ရာရ

ဇြန္လ ၂၆ရက္ ၂၀၁ရ ခုႏွစ္ မြန္းလႊဲ ၁၂ နာရီခြဲ အခ်ိန္အတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ အေျခစိုက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ  ရမ္းတမ္း ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရြာတြင္း လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြဲကာ ပိန္းဟြယ္႐ြာသား ၂ဦး ပြဲခ်င္း ေသဆုံးၿပီး ၁ ဦး ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း ေဒသခံ...

ျမန္မာတပ္မေတာ္ မွ ႐ြာသားမ်ားကို ဖမ္းဆီး ရိုက္ႏွက္ စစ္ေဆး

ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္လင္းေက်း႐ြာအုပ္စု မန္လန္းေက်း႐ြာတြင္ ေနာင္ခ်ိဳ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ ၁၁၅ သည္ ႐ြာ ဥကၠဌ ႏွင့္ ႐ြာလူငယ္ ၅ဦးကို ဇြန္လ ၂၄ ရက္ တြင္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ထြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး စစ္...

ေတာင္ပိုင္း စစ္တပ္ RCSS/SSA မွ ႐ြားသားတစ္ဦး ရိုက္ႏွပ္ဖမ္းဆီး

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ေျပးအုပ္စု၊ ပန္ေလာေက်း႐ြာေန အသက္ ၂၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ဦးအိုက္က်မ္ ဘ (ဦးညမ္နိုင္) မိ (ေဒၚေအးအမ္) ကို RCSS အဖြဲ႕မွ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ရိုက္ႏွပ္ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

တပ္မေတာ္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ႐ြာသား တစ္ဦးေသးဆုံးၿပီး ၃ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ

၂ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းေခေက်း႐ြာႏွင့္ ပန္စံေက်း႐ြာ အၾကား မနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ ႏွင့္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၇၁ တို႔ ျပင္ထန္းစြာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင့္ သိရွိရ ပါသည္။

တပ္စခန္းကို အျခားေနရာမေရႊ႕ေပးေနသေရြး ရြာသူ၊ သားမ်ား အိမ္ျပန္ရန္ အခက္ေတြ႔

E-mail Print PDF

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္ကူေက်းရြာ အုပ္စု၊ ပန္ကူေက်းရြာတြင္ ေကာင္ခါးျပည္သူစစ္ အဖြဲ႔မွ ေက်းရြာျပည္သူ လူထုအတြက္ လံုျခံဳေရး အေၾကာင္းျပပီး ေက်းရြာအတြင္း တပ္စခန္း ေဆာက္လုပ္ ထားခဲ့ပါသည္။ တပ္စခန္း ခ်ထားသည့္ အေပၚတြင္ ပန္ကူေက်းရြာရွိ ရြာသူ၊ သားမ်ားမွ ရြာအတြင္း အခ်ိန္မေရြး တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္သည့္သျဖင့္ ၂၀၁-ခုႏွစ္၊ ေဖရီလ ၅ရက္ေန႔မွ ပီး ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္လံုးခ်မ္သာ ဘုန္းကီးေက်ာင္းတြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၆၂ဦး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနရသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သည့္ ပန္ကူရြာသားမ်ား

ေက်းရြာအတြင္း တပ္စခန္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔တြင္ ေကာင္းခါးျပည္သူစစ္ အဖြဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္မွဴး ဦးေနာ္ေတာင္ႏွင့္ ဦးအိုက္ဆမ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ (၁၇)ဦးသည္ ေက်း ရြာလူထုႏွင့္ အစည္းအေ၀း ေခၚယူပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ ေက်းရြာျပည္သူလူထုမွ ေက်းရြာအတြင္း ဘာသာေရး ေက်ာင္း၊ နတ္စင္ကုန္းႏွင့္ ေရထြက္ဦးေနရာမ်ားတြင္ တပ္စခန္းေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္()ဦးမွ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ပီး တပ္စခန္း ဆက္လက္ေဆာက္ လုပ္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးမွ သတင္းေပးထားပါသည္။

ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ အဖဲြ႔သည္ေက်းရြာ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ လံုခံဳေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပပီး တပ္စခန္း ခ်ခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုသည္ လံုျခံဳမွဳမေပးသည့္ အျပင္ ရြာသူ၊ သားမ်ားထံမွ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ စသည့္ အိမ္ေမြး တိရိစာၦန္မ်ားကို ေကာက္ခံေနသည္။ တပ္စခန္းေဆာက္ လုပ္ရာတြင္လည္း ရြာသူ၊ သားမ်ားကို အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုင္းမွဳ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။


ေကာ္မတီအဖြဲ႔ တစ္ဦး ေျပာျပခ်က္အရ"၅ရက္ေန႔ ပီးထြက္ေျပးလာတုန္းက စုစုေပါင္း ၃၆၂ဦး ရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဘုန္းကီးေက်ာင္းမွာ သာမန္လူေနလို႔ မသင့္ဘူးေနရာ၊ ပီးရင္ စား၀တ္ေနေရး အတြက္လည္း သိပ္အဆင္မေျပ ဘူးဆိုေတာ့ အခ်ိဳ႕မိသားစုေတြက သူတို႔ ေဆြမ်ိဳးအိမ္မွာ ေျပာင္းေနၾကတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ၂၀၉ဦး က်န္ရွိေနေသးတယ္။ သူတို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား ႏွင့္ ေဆး၀ါးေတြ အတြက္ေတာ့ အခ်ိဳ႕လူမွဳ အဖြဲ႔ အစည္း၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ အဖြဲ႔ေတြက လာေရာက္ ကူညီေပးတာ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႔က ေမးတယ္ ရြာသူ၊ သားေတြ ထြက္ေျပးရေလာက္ေအာင္ ရြာအတြင္းမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနပီးလား၊ တိုက္ပြဲ မျဖစ္ေသးဘဲနဲ႔ ဘာလို႔ထြက္ေျပး ေနၾကတာလဲ ဘာလဲ တိုက္ပြဲျဖစ္မွ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပစ္ပီး ေသမွ ထြက္ေျပးရမလားေပါ့၊ တပ္စခန္းခ်မွေတာ့ တိုက္ပြဲဆိုတာ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္"

 

ေဒသခံတစ္ဦး ေျပာျပခ်က္အရ"က်ေနာ္တို႔အတြက္ ကူညီေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းရွိတယ္ ဆိုေပးမဲ့လည္း ကိုယ္ပိုင္ သည့္ အိမ္၊ ျခံ၊ လယ္ေတြ ျပစ္ထားပီး ဒီလိုေနရတယ္ ဆိုေတာ့ ေရွ႕ေရးအတြက္ အခက္ခဲ ရွိတာေပါ့ေနာ္၊ အခုေလာ ေလာဆယ္ တပ္စခန္းေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖို႔ စာတင္ထားတယ္ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ထိ တံုျပန္မွဳမရွိဘူး၊ သူတို႔အခ်င္း ခ်င္းၾကားမွာဘဲ ေဘာလံုးပုတ္ ေနၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရြာသူ၊ သားေတြ အေနနဲ႔ေတာ့ တပ္စခန္းကို အျခားေနရာ မေရႊ႕ေျပာင္းေနသေရြးေတာ့ ရြာျပန္ေနရဲမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီလိုထြက္ေျပး ရသည့္အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းလည္း ပိတ္ရတယ္၊ ကေလးေတြလည္း စာမသင္ရဘူး။ ဒါေၾကာင္း ေက်းရြာျပည္သူ လူထု၏ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ ကေလးမ်ားပညာေရးကိုု ၾကည့္ရွဴပီး တပ္စခန္းကို အျမန္ေရႊ႕ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုအပ္ပါတယ္။


ျပည္သူလူထု၏ လံုခံဳေရးအတြက္ တပ္စခန္းခ်ထားသည္ဟု ေျပာေနေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ လူထုအတြက္ လံုခံဳေရးမေပးသည့္အျပင္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳ၊ ေက်းရြာလူထု မ်ားအတြက္ ေၾကာက္ရြ႔ံမွဳ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ဟု ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

 

 

Interviews


40th Anniversary of Ta'ang Culture and Literature Day
 

Links