You are here: Home REPORTS

တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး

တပ္မေတာ္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ႐ြာသား တစ္ဦးေသးဆုံးၿပီး ၃ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ

၂ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းေခေက်း႐ြာႏွင့္ ပန္စံေက်း႐ြာ အၾကား မနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ ႏွင့္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၇၁ တို႔ ျပင္ထန္းစြာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင့္ သိရွိရ ပါသည္။

တပ္မ ၃၃ မွ ေဒသခံ တစ္ဦး ရိုက္ႏွက္ ပစ္ခက္မႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔ မြန္လႊဲ ၂နာရီခြဲ ၀န္းက်င္တြင္ ရိုက္ႏွက္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဆာလူ႔ေက်းရြာအုပ္စု ၾကဴဆိုင္းေက်းရြာေန ဦးစိုးျမင့္ အသက္ ၅၅ႏွစ္သည္ ရာဘာၿခံမွာ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ တပ္မ ၃၃ မွ လာေရာက္ၿပီး ရိုက္ႏွက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင့္ ျပင္...

ကြတ္ခိုင္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပစ္ခက္မႈေၾကာင့္ ရြာတြင္း လက္နက္ၾကီးက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲၿပီး လူႏွစ္ဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံး

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မတ္လ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ၀န္းက်င္ အခ်ိန္တြင္  ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၅) ဗ်ဴဟာမွ ပစ္ခက္မႈေၾကာင့္ နမ့္ခုမ္းရြာတြင္ လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲၿပီး ရြာသား ၂ ဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးေၾကာင့္ ႏွင့္ အိမ္ေ...

ေကာင္းခါဌာေနျပည္သူ႔စစ္ (KDA)က ခိုလုံရြာမွ ျပည္သူ (၃၀)ေယာက္အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခိုလုံေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၂ရက္၊ ညေနပိုင္း  အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းခါးဌာေနျပည္သူ႔စစ္(KDA) အဖြဲ႔မွ ေဒသခံျပည္သူ တအာင္းလူမ်ိဴး(၂၅)ဦး ႏွင့္ လမ္းလုပ္သားဗမာလူမ်ိဴး (၅)ဦ...

တပ္မ ၈၈ မွ ရြာသားတစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃)ရက္ မြန္းလြဲ ၁၁း၀၀ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုမိန္းေက်းရြာမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္႔မာတပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ က အသက္ (၄၅) ႏွစ္ေက်ာ္ ဟိုမိန္းရြာသား ကြန္ေမာင္ေက်ာ္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွက...

ၿခံေျမမ်ားအဓမၼသိမ္းပိုက္ခံရျခင္း အစီရင္ခံစာ

E-mail Print PDF
တအာင္းေဒသရိွ ပ်က္သုဥ္းမႈဆီသို႔ဦးတည္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းႏွင့္ ၿခံေျမမ်ားအဓမၼသိမ္းပိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္  ေဒသခံမိသားစု (၆၃) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လယ္ယာၿခံေျမမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆံုးရံွဴးေနျခင္း တအာင္းေက်ာင္းသားနွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး- TSYO မွ ထုတ္ေ၀လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လက္ေ၀ခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတင္းအဓမၼသိမ္းပိုက္မႈေၾကာင့္ ေတာင္သူမိသားစုေပါင္း ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔၏ လယ္ယာၿခံေျမမ်ား ဆံုးရွံဴးခဲ့ၾကရသည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္တင္ျပထားပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ῝ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ” အတြက္ လူသိရွင္ၾကား အသံေကာင္းဟစ္ေနေသာ္ျငားလည္း၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လယ္ယာေျမအဓမၼ သိမ္းဆည္းမွုမ်ားမွာ ရပ္တန္႔ျခင္းမရိွေသးပဲ ေဒသခံ မိသားစုမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးဖူလံုမႈကို ပိုမိုၿခိမ္းေျခာက္ေနလွ်က္ရိွပါသည္။ “ၿခံေျမမ်ားအဓမၼသိမ္းပိုက္ခံရျခင္း- တအာင္းေဒသရိွ ပ်က္သုဥ္းမႈဆီသို႔ဦးတည္ေနေသာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား” အစီရင္ခံစာတြင္္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တအာင္းေဒသရိွ လယ္ယာၿခံေျမမ်ားအဓမၼသိမ္းပိုက္ခံရျခင္း၏ ထိတ္လန္႔တုန္ လႈပ္ဖြယ္ရာ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးကိ်ဳးမ်ားမွာ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားျဖင့္ စစ္တပ္ဦးေဆာင္ အစိုးရက ျပည္သူလူထုကိုဖိႏွိပ္ၿပီး လယ္ယာၿခံေျမမ်ားကို ဆႏၵရိွသည့္အတိုင္း မည္ကဲ့သို႔သိမ္းယူေနသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေဘာင္ကန္႔သတ္ခ်က္ပါ ျမန္မာ့ အိုးအိမ္၊ ၿခံေျမႏွင့္ပစၥည္းပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ ကိုလည္းလိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္၊၊ TSYO ၏အစီရင္ခံစာကို ပူးတဲြတာ၀န္ခံေရးသားသူ မိုင္းပါင္လ က “ လာဘ္စားတဲ့ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတြဟာ ဥပေဒကိုအလဲႊ သံုးစားျပဳၿပီး ျပည္သူလူထုေတြရဲ့ လယ္ယာေျမနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြကို သူတို႔ရဲ့ပါးစပ္ကထြက္တဲ့ “အမိန္႔” နဲ႔ သိမ္းပိုက္ခဲ့တာႏွစ္ေပါင္းမ်ားေနပါၿပီ၊ အဲဒီ အမိန္႔ေတြဟာ တရားမွ်တမႈလံုး၀မရိွပါဘူး။ စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့တဲ့ မိသားစုေတြရဲ့ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဆိုးကိ်ဳးေတြကိုလက္ေတြ႔ခံစားေနရၿပီး လယ္ယာသိမ္းဆည္းမွုေတြဟာလည္း ဆက္ျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ တကယ္လို႔ အဲဒီလိုသိမ္းပိုက္မႈေတြ  မရပ္ဘူးဆိုလို႔ရိွရင္ေတာ့  ေဒသခံတအာင္းျပည္သူလူထုေတြ ေနထိုင္စားေသာက္ဖို႔ ၿခံေျမေတြရိွမွာ မဟုတ္ ေတာ့ဘူး။” ဟုေျပာပါသည္၊၊
Last Updated ( Sunday, 20 May 2012 09:53 ) Read more...
 

အဆိပ္သင့္ေနဆဲ အစီရင္ခံစာ

E-mail Print PDF
Read more...
 

လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခံ လက္ဖက္လုပ္ငန္း

E-mail Print PDF
Read more...
 

သိမ္းပုိက္ခံ ဘ၀မ်ားအစိရင္ခံစာ

E-mail Print PDF
Read more...
 
Page 2 of 2

Interviews


40th Anniversary of Ta'ang Culture and Literature Day
 

Links