You are here: Home REPORTS ျပည္သူလူထုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို အဓမၼေျပာင္းေရြ႕မည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္မီးၾကားက ေရႊလီေရကာတာသစ္မ်ား

တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး

တပ္မေတာ္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ႐ြာသား တစ္ဦးေသးဆုံးၿပီး ၃ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ

၂ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းေခေက်း႐ြာႏွင့္ ပန္စံေက်း႐ြာ အၾကား မနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ ႏွင့္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၇၁ တို႔ ျပင္ထန္းစြာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင့္ သိရွိရ ပါသည္။

တပ္မ ၃၃ မွ ေဒသခံ တစ္ဦး ရိုက္ႏွက္ ပစ္ခက္မႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔ မြန္လႊဲ ၂နာရီခြဲ ၀န္းက်င္တြင္ ရိုက္ႏွက္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဆာလူ႔ေက်းရြာအုပ္စု ၾကဴဆိုင္းေက်းရြာေန ဦးစိုးျမင့္ အသက္ ၅၅ႏွစ္သည္ ရာဘာၿခံမွာ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ တပ္မ ၃၃ မွ လာေရာက္ၿပီး ရိုက္ႏွက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင့္ ျပင္...

ကြတ္ခိုင္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပစ္ခက္မႈေၾကာင့္ ရြာတြင္း လက္နက္ၾကီးက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲၿပီး လူႏွစ္ဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံး

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မတ္လ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ၀န္းက်င္ အခ်ိန္တြင္  ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၅) ဗ်ဴဟာမွ ပစ္ခက္မႈေၾကာင့္ နမ့္ခုမ္းရြာတြင္ လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲၿပီး ရြာသား ၂ ဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးေၾကာင့္ ႏွင့္ အိမ္ေ...

ေကာင္းခါဌာေနျပည္သူ႔စစ္ (KDA)က ခိုလုံရြာမွ ျပည္သူ (၃၀)ေယာက္အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခိုလုံေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၂ရက္၊ ညေနပိုင္း  အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းခါးဌာေနျပည္သူ႔စစ္(KDA) အဖြဲ႔မွ ေဒသခံျပည္သူ တအာင္းလူမ်ိဴး(၂၅)ဦး ႏွင့္ လမ္းလုပ္သားဗမာလူမ်ိဴး (၅)ဦ...

တပ္မ ၈၈ မွ ရြာသားတစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃)ရက္ မြန္းလြဲ ၁၁း၀၀ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုမိန္းေက်းရြာမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္႔မာတပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ က အသက္ (၄၅) ႏွစ္ေက်ာ္ ဟိုမိန္းရြာသား ကြန္ေမာင္ေက်ာ္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွက...

ျပည္သူလူထုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို အဓမၼေျပာင္းေရြ႕မည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္မီးၾကားက ေရႊလီေရကာတာသစ္မ်ား

E-mail Print PDF

စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျမန္မာအစိုးရမွ ဧရာ၀တီ ျမစ္၏ အဓိကျမစ္လက္တက္တခုျဖစ္ေသာ ေရႊလီျမစ္ေပၚ တြင္ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ႀကီးမားေသာ ေရႊလီေရကာတာ နွစ္ခုသည္ ေဒသခံျပည္သူ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ကို အတင္းအဓမၼ ေနရာေရြ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ ၁၅၀၀၀ အေပၚ တိုက္ရိုက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ေဒသခံမ်ား သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ယေန႔ထုတ္ေ၀ေသာ အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကျမစ္ေရႊလီ အစီရင္ခံစာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေစာင့္ၾကပ္မႈေအာက္၌ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေရႊလီေရကာတာ ၂ ခုေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မည္ကဲ့သို႔လယ္ယာေျမ သိမ္းပိုက္ခံရသည္၊ မည္ကဲ့သို့ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေနရသည္ အစရိွသည္တို႔ကို စစ္တမ္းေကာက္ခံၿပီး အေသးစိပ္ရွင္းတင္ျပထားပါသည္။ ထိုေရကာတာမွထြက္ရိွမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို တရုတ္နိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ထိုေဒသ၌ ျမန္မာစစ္တပ္နွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားအၾကား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အရိွန္ ျပင္းထန္ေနၿပီး ေရကာတာလံုၿခံဳေရးအတြက္ စစ္သားမ်ားစြာေနရာ ယူထားပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဇြန္လက အေပၚပိုင္းရိွ ေရကာတာအနီးတြင္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား ယာယီထြက္ခြာရန္ ခိုင္းေစခဲ့ပါသည္။ ေရကာတာသစ္မ်ားသည္ ေရႊလီျမစ္ႀကီးကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးမည့္ အစိပ္အပိုင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ ေဆာက္ လုပ္ၿပီးခဲ့ေသာ ေရကာတာအမွတ္(၁)တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အသံုးျပဳခြင့္မရေသာ ေဒသခံတအာင္းလူထုတို႔အား အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ ထူးကဲစြာ တပ္စခန္းခ်ၿပီးစစ္ပံုစံအတင္းသြတ္သြင္းျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေရကာတာ အမွတ္(၂) ႏွင့္ (၃)သည္ လက္ဖက္ၿခံေျမ၊ စပါးစိုက္ခင္းႏွင့္ သစ္ေတာ စုစုေပါင္း ဧက ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေရလႊမ္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ ေရကာတာ အမွတ္(၃) အတြက္ ေက်းရြာ ၅ ရြာမွာ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရြ႕ရန္ အမိန္႔ခ် မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုစိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚရိွ ေရကာတာမ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ဟု ျမန္မာအစိုးရမွကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေရႊလီေရကာတာမ်ား အတြက္မူ မီဒီယာမ်ားတြင္ လစ္လ်ဴရူခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ “ျမန္မာအစိုးရသစ္ဟာ ေရွ့တမ်ဳိးေနာက္တမ်ဳိးနဲ႔ မ်က္ႏွာနွစ္ခုလုပ္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္လက္တက္ေတြကို တရုတ္ဆီေရာင္းရင္း ဧရာ၀တီျမစ္ ႀကီးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မဲ့ဟန္ျပေနတယ္” ဟု TSYOမွ မိုင္းေအာင္ကို ေျပာခဲ့သည္။ တရုတ္နိုင္ငံ၏ ဟူနန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအုပ္စုမွ ေရႊလီေရကာတာ အမွတ္(၂)ကို တည္ေဆာက္-လည္ပတ္-လဲႊေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထိုးၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ ဆီြစ္ဇီလန္မွ Swiss Colenco Power Engineering မွာ ေရကာတာ အမွတ္ (၃) တြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ား သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမရိွေသးေခ်။ တိုင္းရင္းသားေဒသရိွ လူ႔အခြင့္ အေရးခို်းေဖာက္မႈမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္မီးကိုပိုမိုေတာက္ေလာင္ေစပါသည္။ “နိုင္ငံျခားကေနလာၿပီး ေရကာတာေဆာက္လုပ္သူေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္မွာျဖစ္ေနတဲ့ စစ္မီးကို အေလးထားဂရုျပဳၿပီး ရင္းနီွး ျမဳပ္နံွမႈေတြကို ခ်က္ခ်င္းျပန္ရုပ္သိမ္းသင့္ပါတယ္” ဟု TSYOမွ မိုင္းေအာင္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္တပ္ေနာက္ခံ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေရႊလီျမစ္ရိွတည္ေဆာက္ဆဲေရကာတာမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္၊ တတိုင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္၊ စစ္တပ္မ်ားျပန္လည္ဆုတ္ခြာေပးရန္နွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကိုအမွန္တကယ္ၿငိမ္းသတ္နိုင္မည့္ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း နိုင္မည့္ စစ္မွန္သည့္ နိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တအာင္းေက်ာင္းသားနွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး မွတိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္- မိုင္းေအာင္ကို (၆၆) ၀၈၀ ၁၁၈ ၄၄၇၉ ေလြးပိုးကီ (၆၆) ၀၈၆ ၀၁၀ ၄၀၀၂ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကျမစ္ေရႊလီနွင့္ စစ္ဖိနပ္ေအာက္ကေရႊလီျမစ္ (ေရကာတာအမွတ္ ၁ ) အစီရင္ခံစာမ်ား www.palaungland.org ၾကည့္ရူနိုင္ပါသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကျမစ္ေရႊလီ အစီရင္ခံစာမ်ား (ျမန္မာဘာသာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ) ရယူႏုိင္ပါသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကျမစ္ေရႊလီ ထုတ္ျပန္ေႀကညာခ်က္မ်ား (ျမန္မာဘာသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွင့္ တရုတ္ဘာသာ) ၾကည့္ရူႏုိင္ပါသည္။  
 

Interviews


40th Anniversary of Ta'ang Culture and Literature Day
 

Links