You are here: Home STATEMENTS “ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစည္းျပင္ပရွိ အပစ္ပယ္ခံလူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး

တပ္မေတာ္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ႐ြာသား တစ္ဦးေသးဆုံးၿပီး ၃ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ

၂ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းေခေက်း႐ြာႏွင့္ ပန္စံေက်း႐ြာ အၾကား မနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ ႏွင့္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၇၁ တို႔ ျပင္ထန္းစြာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင့္ သိရွိရ ပါသည္။

တပ္မ ၃၃ မွ ေဒသခံ တစ္ဦး ရိုက္ႏွက္ ပစ္ခက္မႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔ မြန္လႊဲ ၂နာရီခြဲ ၀န္းက်င္တြင္ ရိုက္ႏွက္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဆာလူ႔ေက်းရြာအုပ္စု ၾကဴဆိုင္းေက်းရြာေန ဦးစိုးျမင့္ အသက္ ၅၅ႏွစ္သည္ ရာဘာၿခံမွာ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ တပ္မ ၃၃ မွ လာေရာက္ၿပီး ရိုက္ႏွက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင့္ ျပင္...

ကြတ္ခိုင္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပစ္ခက္မႈေၾကာင့္ ရြာတြင္း လက္နက္ၾကီးက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲၿပီး လူႏွစ္ဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံး

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မတ္လ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ၀န္းက်င္ အခ်ိန္တြင္  ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၅) ဗ်ဴဟာမွ ပစ္ခက္မႈေၾကာင့္ နမ့္ခုမ္းရြာတြင္ လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲၿပီး ရြာသား ၂ ဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးေၾကာင့္ ႏွင့္ အိမ္ေ...

ေကာင္းခါဌာေနျပည္သူ႔စစ္ (KDA)က ခိုလုံရြာမွ ျပည္သူ (၃၀)ေယာက္အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခိုလုံေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၂ရက္၊ ညေနပိုင္း  အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းခါးဌာေနျပည္သူ႔စစ္(KDA) အဖြဲ႔မွ ေဒသခံျပည္သူ တအာင္းလူမ်ိဴး(၂၅)ဦး ႏွင့္ လမ္းလုပ္သားဗမာလူမ်ိဴး (၅)ဦ...

တပ္မ ၈၈ မွ ရြာသားတစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃)ရက္ မြန္းလြဲ ၁၁း၀၀ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုမိန္းေက်းရြာမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္႔မာတပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ က အသက္ (၄၅) ႏွစ္ေက်ာ္ ဟိုမိန္းရြာသား ကြန္ေမာင္ေက်ာ္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွက...

“ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစည္းျပင္ပရွိ အပစ္ပယ္ခံလူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

E-mail Print PDF

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္
“ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစည္းျပင္ပရွိ အပစ္ပယ္ခံလူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားမ်ား” ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားအင္အားစုတို႔မွပူးတဲြထုတ္ျပန္မည့္    “ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစည္းျပင္ပရွိ အပစ္ပယ္ခံလူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားမ်ား” အစီအရင္ခံစာ၌ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း မ်ား၏ တိုက္ရိုက္အားျဖင့္ ဒဏ္သင့္ခံရေသာလူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားမ်ားအား သိရွိနားလည္မႈျဖင့္ ၾကိဳတင္၍လြတ္လြပ္စြာေပးေသာသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို တမင္သက္သက္မေပးဘဲထား ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊မေတာ္မတရားမႈမ်ားကို ဤအစီအ ရင္ခံစာက အထာက္အထားမ်ားျဖင့္တင္ျပထားပါသည္။
                            
မဟာစီမံကိန္းၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေရႊဂက္(စ္)စီမံကိန္းႏွင့္ ထား၀ယ္စက္မႈဇုန္ကဲ့သို႔ေသာတိုင္းျပည္တ၀ွမ္း သိန္းခ်ီ ေသာလူေပါင္းမ်ားစြာကိုတိုုက္ရိုက္ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္သူလူထုထံတင္ျပေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

“က်မတို႔တင္ျပႏိုင္တာကေတာ့ ဒီဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကိုမူလေနရာမွေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ မတရားေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပး ေစခိုင္းျခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚေနတယ္” ဟု မမိုးလိႈင္ (NYF) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းျခင္းကို လူစုစုေပါင္း (၂၆၁) ဦး၊ ျပည္နယ္ (၇)နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီး(၁)တိုင္း၊ လူမ်ဳိးစု တိုင္းရင္းသား(၁၀)ခုႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း (၉)ေနရာတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

(၁) ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းခံရသူမ်ား၏ ၉၀% နီးပါး သည္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိျခင္း။  စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းခံရေသာ
(၂) လူဦးေရအားလံုး၏ ၈၀% ခန႔္သည္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ မည္သူသို႔ ဆက္ သြယ္ရမည္၊ မည္သို႔ေနရာသို႔ သြားရမည္ကို မသိေခ်။                                                                   
(၃) စီမံကိန္းအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္စံုစမ္းလွ်င္ ေဘးမကင္းဟု ထင္သူဦးေရ သည္ ၄၄.၁%ရွိၿပီး ေဘးကင္းသလား/မကင္းသလားဟု ေသခ်ာမသိသူဦးေရ ၄၅.၂% ရွိသည္။                  
(၄) ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမွေန၍ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုခံစားရသူဦးေရသည္စုစုေပါင္း၏ ၁% မျပည့္ေခ်။

ဒီလို “ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္မကိုက္ညီေသာစီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာခြင့္လႊတ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီေဒသခံလူထုရဲ ့သိရွိနားလည္မႈျဖင့္ ၾကိဳတင္၍ လြတ္လြပ္စြာသူ႔တို႔ သေဘာ တူခြင့္ျပဳခ်က္ရယူဖို႔လိုအပ္တယ္”ဟု ကိုေနာ္ဆန္း (SYCB) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွ ေျပာဆိုသည္။ လူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအခြင့္အေရးအဆင့္တိုင္းမွာ မရွိပါက ေရရွည္တည္တံသည့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးျဖစ္ေပၚလာမည့္မဟုတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္(FPIC)ကိုအေျခခံဥပေဒတရပ္အျဖစ္ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ျပည္သူတို႔၏အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမွကာကြယ္ျခင္းကို လူထုအေျချပဳလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကရပါမည္ျဖစ္သည္။

အစိရင္ခံစာ အေသးစိတ္ရယူ၇န္(အဂၤလိပ္/ ျမန္မာ)

ဆက္သြယ္ရန္
Naw San (SYCB): +66(0)8481199594 or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Moe Hlaing (NY-Forum): +66(0)872096809 or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Wednesday, 12 December 2012 04:58 )  

Interviews


40th Anniversary of Ta'ang Culture and Literature Day
 

Links